top of page

Algemene voorwaarden - Trage Wegen Jogging

21 oktober 2018 - Boutersem

Aanvaarding

Door de inschrijving en/of deelname aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden.

Organisatie

De Trage Wegen Jogging is een organisatie van VZW Voetweg 41 Loopclub Boutersem, Strijderstraat 22, 3370 Boutersem, ondernemingsnr. 0555.721.116, Voetweg41@gmail.comwww.voetweg41.be in samenwerking met het Gemeentebestuur Boutersem en Sportafederatie VZW.

 

Tegen de beslissingen van de Organisatie ivm de wedstrijd in het algemeen (waaronder uitslagen, rangschikking, practische regeling, aanpassing parcours, prijzengeld, ...) staat geen verzet open.

Plaats, parking en accomodatie

De Trage Wegen Jogging vindt plaats aan de sporthal van Boutersem, “Sport’o’droom”, Kerkomsesteenweg 49, 3370 Boutersem.

 

Aan de Sporthal zijn publieke (niet-bewaakte) parkingplaatsen. Bijkomende parkingplaatsen zijn beschikbaar op de parking van de Okay-supermarkt (Leuvensesteenweg 297, Boutersem) op 200m van het event.

 

Kleedkamers en douches zijn ter beschikking in het Sportcentrum.

Er is sportzakbewaking voorzien in de Sporthal

Inschrijvingen

Inschrijven gebeuren bij voorkeur via de website van de Organisatie https://www.voetweg41.be/twj. Er kan ook ter plaatse worden ingeschreven op de dag zelf.

Het inschrijvingsgeld wordt op de website vermeld. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald bij annulatie door de deelnemer.

Indien de Organisatie beslist ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden (extreme weersomstandigheden, instructies overheden, omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd, andere externe factoren...) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Het wijzigen van een inschrijving kan via dezelfde website of ter plaatse voor zover tijdig en technisch nog mogelijk.

Inschrijvingen van minderjarigen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders, voogd of wettelijke verantwoordelijke.

Samen lopen met je hond is niet toegelaten, ook niet aan de leiband.

Borstnummer

Elke deelnemer krijgt een borstnummer. De chip voor de tijdsopname is geïntegreerd in het borstnummer. Na de wedstrijd bezorgt de deelnemer het borstnummer terug.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van bezittingen van deelnemers tijdens het event.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor zaken die zij van de organisatie krijgen, in het bijzonder hun borstnummer.

Deelnemers zullen de instructies van de seingevers opvolgen. Op de openbare weg zullen zij het verkeersreglement naleven.

De organisator raadt iedereen aan om geen zware inspanningen te leveren waarop men fysiek niet goed voorbereid is. Maak verstandige keuzes aangaande de afstand die je wil afleggen en/of het tempo dat je je lichaam wil opleggen. Wie prestatiegericht en aan een hoge intensiteit wil sporten, laat zich het best jaarlijks controleren door een (sport)arts.

Het voorleggen van medische attesten is niet verplicht. De organisatoren geven aan de deelnemers de raad om zich vooraf te onderwerpen aan een medisch onderzoek indien men geen regelmatige loopactiviteiten ontwikkelt en regelmatig een medische controle ondergaat. Het is aan de sporter zelf om te beslissen hoe hij omgaat met de informatie die hij meekrijgt tijdens een medische controle.

De loper neemt deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid. De organisatie stelt een arts of verpleegkundige ter beschikking aan de aankomst/vertrek maar draagt geen verantwoordelijkheid voor medische problemen tijdens de wedstrijd.

 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden opgevraagd voor doeleinden van uw deelname aan de Trage Wegen Jogging (inclusief de verwerking daarvan in databestanden o.a. voor tijdsopnamen, opmaken en publicatie van rangschikkingen, enz.). U stemt ermee in dat deze gegevens door de Organisatie worden verwerkt is in de zin van de Wet van 8 december 1992, ook kunnen gebruikt worden om gelijkaardige activiteiten naar u toe te promoten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

U hebt recht op toegang, verzet en verbetering van de gegevens bij de Organisatie (contactpersoon Rudy Van Horenbeek). 

Foto’s

Tijdens het event worden foto’s, video’s of ander beeld- of geluidsmateriaal (op)genomen. U stemt ermee in dat deze door de organisatoren kunnen worden gepubliceerd op de website of aanverwante pagina’s (zoals Facebook) van de organisatie alsmede worden aangewend voor doeleinden van promotie van de Trage Wegen Jogging en activiteiten van de organisatie in het algemeen. U doet afstand van uw recht op afbeelding en van welk recht op vergoeding ook.

De foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal op de website of aanverwante pagina’s worden gratis ter beschikking gesteld en kunnen vrij worden gedownloaded.

bottom of page